Genel

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Üretim tesisimizin yasal ve müşteri şartlarını karşılaması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasını, yenilenmesini, bakım onarımını, ihtiyaç duyulan ek tesislerin yapımını sağlamak.
 • Üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası bütün aşamaları takip ederek gıda güvenliğini önceleyen, müşteri odaklı, yasalara uygun, özgün (ayni) ürünler üretmek.
 • Sürekli iyileştirme için gereken bilgi ve kaynakları sağlamak.
 • Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmek.
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmak.
 • Temizlik ve hijyen uygulamalarını sağlamak.
 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen personel haklarını korumak.
 • Çalışanlarımıza, çevremize, müşterilerimize ve tedarikçilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.
 • Uluslararası kabul görmüş standartlara (IFS, BRCGS, ISO 9001) göre üretim yapmayı ve bu standartların ihtiyaç duyduğu bütün gereksinimleri karşılamak.
 • Gıda güvenliğinin yanı sıra yönetim ve gıda kalitesinide en üst düzeye çıkarmak.
 • Bütün kadro ve bölümlerde etik kurallara uymayı ve bu şartları sağlamayı, tüm çalışanların her türlü güvenliğini sağlamak.
 • Personel sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak sağlıklı bireyler çalıştırmak.
 • Enerji verimliliği, enerji performansının iyileştirilmesine ve sürekli geliştirilmesine dayalı tüm tasarımları destekler. Tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirmeyi hedefler, mümkün olduğunca doğal ve yeniden kullanılabilir malzemeleri ve enerji kaynaklarını tercih etmek.
 • Kuruluş, işletmenin ürünün satıldığı ülkeye ait ilgili tüm yasal zorunluluklar (biliniyor ise) bilgi sahibi olacağı ve konuları gözden geçireceği bir sistemin uygulanmasını sağlamak.
 • Kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevreyi korumak.
 • Taklit ve tağşişi önleyerek tüm proses adımlarında, içeride ve dışarıda gıda savunmasını sağlamak.
 • Gıda güvenliği kültürü ve kalite kültürünün gelişimi, sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamak.
 • OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda İçin Gereklilikler Standardı kapsamında helal olmayan hiçbir hammaddeyi prosese dahil etmemek ve bu sürecin sürdürülmesini sağlamak.

 

LABORATUVAR

Çakmaklar Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti’ ye ait kalite kontrol laboratuvarı, yapılan yenileme çalışmaları ve satın alımlarla bugunkü haline gelmiş olup 2010 yılından bu yana son teknoloji haliyle faaliyetini sürdürmektedir.

Üretimimizin TSE fındık standartlarına ve AB standartlarına uygun olarak üretilmesi için gerekli olan tüm analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Ayrıca laboratuvarımız , fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin tümünü yapabilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir.

Fiziksel ve Kimyasal analiz laboratuvarı, Mikrobiyoloji laboratuvarı ve Aflatoksin laboratuvarı bölümlerinde uygulanan metot ve standartlar uluslararası kriterlere uygundur.

Fiziksel analiz aşaması;konusunda uzman ,deneyimli personeller tarafından yapılmaktadır. Her ürünün fiziksel iç kontrolüne giyotinle bakılmakta,analizi kalibrasyonlu eleklerle yapılmaktadır.

Kimyasal Analizler aşamasında kalibrasyonlu nem ölçüm cihazları kullanılmaktadır.  Soxhlet cihazı yağ tayini için kullanılmakta, titrasyonlar için ise dijital büretler kullanılmaktadır.

Mikrobiyoloji analizleri her partide periyodik olarak yapılmaktadır. En doğru ve en iyi sonuç metotların yanında hızlı sonuç alınan cihazlarda kullanılmaktadır.

Aflatoksin analizi için son teknoloji HPLC cihazı kullanılmaktadır. Bunun dışında gerekli olan tüm donanım laboratuvarımızda bulunmaktadır.